Band 5 - Isu Alam Sekitar

on 22 September 2012

     TEMA: Kemahiran Geografi/Isu Alam Sekitar
  TAJUK : Mempersembahkan maklumat geografi daripada  
                pelbagai sumber yang diperolehi.
EVIDEN : B5D1E1
Isu : Banjir kilat.

1.  Apakah banjir kilat ?
      Definisi.

2.  Mengapakah fenomena banjir kilat berlaku ?
     Berikan tiga sebab.

3. Apakah kesan terhadap manusia dan alam sekitar akibat banjir kilat ?
     Nyatakan 4 kesan.


B5D1E2

4. Cadangan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi banjir kilat.
     Nyatakan peranan pihak berkuasa, masyarakat dan peranan anda.**************************** BACA & FAHAM **************************************************


1. Boleh dihasilkan dalam 2 bentuk :

A. Folio bercetak.
- mempunyai kulit depan dan kulit belakang.
- kulit depan mesti mempunyai tajuk, kod eviden, nama, kelas dan nombor kad pengenalan.
- ditaip dengan font saiz 12 jenis Times Roman dan langkau double spacing.
- gambar-gambar contoh sebagai lampiran.
- senarai bahan rujukan.

B. Persembahan Powerpoint dalam bentuk CD.
- mempunyai tajuk, kod eviden, nama, kelas dan nombor kad pengenalan.
- setiap satu isi dalam satu slide.
- disertakan gambar contoh.
- senarai bahan rujukan.

************************* Rujukan *************************************
Tag :

Rujukan Band 5 - Banjir Kilat

Tag :
 
© PBS Geografi | All Rights Reserved
D.I.Y Themes ByBelajar SEO