30 November 2014

Band 2 - Kedudukan

Kemahiran Geografi Band 2

Menjelaskan kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul :

Kedudukan.

Soalan 1

Tandakan tempat duduk pelajar di dalam kelas di bawah.


Jadual koordinat pelajar.Band 1 - Skala & Jarak.

Kemahiran Geografi Band 1

Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul :

Skala dan Jarak.
Soalan 1 

Berikan maksud perkataan dibawah.

i. Skala bermaksud .......................................................................................................................

ii. Skala lurus bermaksud ..............................................................................................................


Soalan 2

Nyatakan maksud jenis jarak di bawah.

i.  Jarak mutlak ............................................................................................................................

ii. Jarak relatif ..............................................................................................................................

Band 1 - Arah

Kemahiran Geografi Band 1

 Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul :

.
Arah.

Soalan 1

Senaraikan 4 arah mata angin utama.

i. ....................................................
ii. ...................................................
iii. ..................................................
iv. ..................................................


Soalan 2
Nyatakan arah mata angin di bawah.


1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
4. .......................................................................
5. .......................................................................
6. .......................................................................
7 . ......................................................................
8. .......................................................................

Band 1 - Kedudukan

Kemahiran Geografi Band 1

Menyatakan asas kemahiran geografi yang berkaitan perkara berikut dengan betul :

KedudukanRajah 1Soalan 1.


Berdasar rajah di atas Zainab dijadikan titik rujukan. Nyatakan kedudukan relatif tempat duduk pelajar di Kelas 1 Amanah.

i. Pelajar di hadapan Zainab ......................................
ii. Pelajar di belakang Zainab ....................................
iii. Pelajar di sebelah kiri Zainab ...............................

.
Soalan 2.

Nyatakan lajur atau baris atau koordinat pelajar di Kelas 1 Amanah.
i. Lajur untuk Ruzana ........................
ii. Baris untuk Ros ............................
iii. Lajur untuk Fahmi .......................
iv. Baris untuk Fais ..........................

28 November 2014

Nota Bab 3 - Skala & Jarak.

1. Skala adalah nisbah antara jarak yang dilukis pada peta dengan jarak sebenar di permukaan bumi.

2. Skala digunakan untuk menentukan jarak antara dua tempat di atas peta.

3. Jarak diantara dua tempat tersebut telah dikecilkan mengikut nisbah tertentu.

4. Jenis skala :
 

5. Skala lurus ialah skala yang dilukis pada satu garisan yang dipecahkan kepada unit-unit yang sama jaraknya.


6. Dikenali juga sebagai skala linear.

Nota Bab 2 - Arah

1. Arah digunakan unuk menentukan kedudukan sesuatu tempat dari tempat yang lain.

2. Arah boleh ditentukan dengan merujuk kepada arah matahari terbit, kedudukan bintang dan menggunakan kompas.

3. Penentuan arah yang tepat adalah dengan menggunakan kompas.
4, Empat arah mata angin utama ialah Utara, Timur, Selatan dan Barat.

5. Empat arah mata angin perantara ialah Timur Laut, Tenggara, Barat Daya dan Barat Laut.

Nota Bab 1 - Kedudukan

1. Kedudukan ialah tempat letak atau lokasi sesuatu objek atau tempat.

2. Kedudukan sesuatu tempat boleh dinyatakan dalam dua cara iaitu kedudukan relatif dan koordinat.

3. Kedudukan relatif ditentukan dengan merujuk titik rujukan
4. Titik rujukan dijadikan sebagai penanda untuk menerangkan kedudukan objek lain.

5, Perkataan yang sering digunakan adalah "di hadapan, di belakang, di sebelah kanan dan di sebelah kiri".

6. Koordinat ialah titik persilangan diantara lajur dan baris.

7. Lajur ialah garis menegak manakala baris ialah garis mendatar.8. Koordinat mengandungi empat angka yang mana angka lajur dinyatakan terlebih dahulu.

 

Copyright @ 2013 PBS Geografi.